+48 602 148 637

Kontakt

Pytania

O Firmie

OZE Technik: lokalizacja

Prosimy o kontakt z naszym biurem lub jednym z przedstawicieli, aby uzyskać szczegółowe informacje na temat naszych usług i stosowanych rozwiązań. Nasza główna siedziba znajduje się w województwie zachodniopomorskim, w Gryfinie nieopodal Szczecina. Współpracujemy z klientami indywidualnymi i przedsiębiorcami z całej Polski. Pomagamy również w uzyskaniu finansowania na inwestycje.

Specjalnością naszej firmy są rozwiązania wykorzystujące odnawialne źródła energii. Montujemy m.in. instalacje fotowoltaiczne oraz pompy ciepła. Jako fachowcy w dziedzinie ogrzewania ekologicznego i darmowej energii ze źródeł odnawialnych, oferujemy naszym Klientom profesjonalne usługi i fachowe doradztwo.

kontakt z OZE Technik

KONTAKT

OZE Technik: Dział Techniczny - Serwis

Tel: +48 513 753 899
e-mail: serwis@ozetechnik.pl

 

 

OZE Technik: Dział Doradców Techniczno-handlowych

Tel: +48 604-784-396
Tel: +48 690-281-545

OZE Technik:

biuro UlBorówkowa 17, 74-100 Żórawie

oddział /korespondencja: UlSmocza 34, 70-731 Szczecin

Tel: +48 602-148-637
Tel: +48 91 570 63 10
e-mail: biuro@ozetechnik.pl

 

Ustawa o Odnawialnych Źródłach Energii

Zalety i wady fotowoltaiki

Przyłączenie instalacji fotowoltaicznej do sieci

Fotowoltaika a kolektory słoneczne

Użytkowanie fotowoltaiki / eksploatacja

Montaż instalacji fotowoltaicznej

Wybór instalacji fotowoltaicznej

Budowa i wytrzymałość paneli fotowoltaicznych

Zasada działania instalacji fotowoltaicznej

Kim jest tzw. nowy PROSUMENT?
Zgodnie z nowelizacją Ustawy o OZE z dnia 22 czerwca 2016 przez PROSUMENTA rozumie się odbiorcę końcowego dokonującego zakupu energii elektrycznej na podstawie umowy kompleksowej, wytwarzającego energię elektryczną wyłącznie z odnawialnych źródeł energii w mikroinstalacji w celu jej zużycia na potrzeby własne, niezwiązane z wykonywaną działalnością gospodarczą regulowaną ustawą z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 584, z późn. zm.2), zwaną dalej „ustawą o swobodzie działalności gospodarczej."

Czy prowadząc działalność gospodarczą mogę pozostać Prosumentem?
Tak, pod warunkiem, że wytwarzana energia nie służy na cele związane z prowadzoną działalnością gospodarczą.

Obowiązujące wsparcie
Obecnie ustawodawca zrezygnował z zapowiadanych Taryf Gwarantowanych na rzecz systemu rozliczeń dla Prosumentów. System rozliczeń dla Prosumentów umożliwia odbiór wyprodukowanych nadwyżek energii przesłanych do sieci w okresie do 365 dni od daty odczytu rozliczeniowego w parytecie 1:0,8 dla instalacji o mocy do 10 kW oraz 1:0,7 dla mikroinstalacji powyżej 10 kW.

W jaki sposób nastąpi rozliczenie Prosumenta w obowiązującym systemie wsparcia?
Sprzedawca informował będzie Prosumenta o ilości rozliczanej energii zgodnie z okresami przyjętymi w umowie kompleksowej. Końcowe zużycie energii pobranej z sieci przez Prosumenta zostanie pomniejszone o 70 lub 80 % ilości nadwyżek przesłanych do sieci, w zależności od mocy mikroinstalacji. Powyższe dotyczy zarówno zmiennej opłaty za energię czynną jak i zmiennej opłaty dystrybucyjnej.

Czy muszę mieć specjalne pozwolenia na odprowadzanie nadwyżek do sieci?
W celu wprowadzania nadwyżek do sieci nie jest wymagane posiadanie zarówno działalności gospodarczej jaki i uzyskanie koncesji, aczkolwiek wymagane jest zawarcie stosownych umów ze Sprzedawcą oraz Dystrybutorem.

Mikroinstalacje podłączone do sieci przed 01.07.2016r.
Wszyscy Prosumenci, zgodnie z zapisami ustawy o OZE posiadający mikroinstalacje, którzy podłączyli je do sieci przed wejściem w życie nowelizacji ustawy, otrzymają od Sprzedawcy aneks do umowy kompleksowej, który wprowadza system rozliczeniowy oparty o obowiązujące przepisy.

Mikroinstalacje Prosumenckie podłączone do sieci po 01.07.2016r.
Będą automatycznie objęte systemem rozliczenia opartym o obowiązujące przepisy.

Czy muszę posiadać umowę kompleksową żeby być PROSUMENTEM?
Żeby móc skorzystać z systemu rozliczenia dla PROSUMENTÓW należy posiadać umowę kompleksową.

Co się stanie z nadwyżkami w przypadku ich nie wykorzystania?
Na wykorzystanie nadwyżek wyprodukowanej energii oraz wprowadzonej do sieci nie wcześniej niż 01.07.2016 Prosument posiada aż 365 dni od daty odczytu rozliczeniowego, po upływie powyższego okresu traci taką możliwość.

Jakie obowiązki informacyjne posiada właściciel Prosumenckiej mikroinstalacji fotowoltaicznej, która została przyłączona do sieci:

 • Konieczność informowania o zmianie rodzaju odnawialnego źródła energii użytego w mikroinstalacji lub jej mocy zainstalowanej elektrycznej w terminie 14 dni od dnia zmiany tych danych,

 • Konieczność informowania o zawieszeniu trwającym od 30 dni do 24 miesięcy lub zakończeniu wytwarzania energii elektrycznej w mikroinstalacji w terminie 45 dni od dnia zawieszenia lub zakończenia wytwarzania energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii w mikroinstalacji.

Czy fotowoltaika jest odporna na warunki atmosferyczne?
Tak. Panele zostały zaprojektowane by wytrzymywać burze, gradobicia, czy temperatury -30°C. Mają większą odporność na warunki atmosferyczne niż nowoczesne okna, czy drewniane budynki.

Jak długo działa fotowoltaika?
Panele fotowoltaiczne mają bardzo długi czas użytkowania. Przez pierwsze 20 lat po założeniu instalacji powinna ona działać bez zarzutu. Potem sprawność paneli zacznie powoli spadać. Po 25 latach użytkowania będą one miały ok. 90% pierwotnej sprawności. Producenci zdają sobie sprawę jak trwały jest ich produkt i proponują wieloletnie gwarancje.

Czy korzystanie z paneli fotowoltaicznych może wpływać na okolicę?
Wpływ paneli fotowoltaicznych jest identyczny jak każdego innego przedmiotu nie przepuszczającego światła. Panele na dachu nie wpływają na otoczenie bardziej niż sam dach. Panele na wysięgnikach wpływają na otoczenie w ten sposób, że dają nieco cienia. Nie mają wpływu na faunę i florę, ich skala jest zbyt mała by wpłynąć na temperaturę otoczenia.

Czy fotowoltaika powoduje hałas?
Same panele nie powodują żadnego hałasu. Jedynie inwerter wytwarza dźwięk o głośności ok. 18-25 dB. To znaczy, że bezpośrednio przy inwerterze słychać szum o natężeniu zbliżonym do ludzkiego szeptu. Inwertery dużych farm fotowoltaicznych są znacznie głośniejsze i dlatego montowane są w oddzielnych pomieszczeniach.

Czy fotowoltaika powoduje emisję CO2 i innych substancji?
Nie. Instalacja fotowoltaiczna nie emituje żadnych substancji chemicznych. Nie używa się w niej również żadnych substancji płynnych czy gazowych, które mogłyby wyciec w momencie fizycznego uszkodzenia.

Dlaczego ogniwa fotowoltaiczne są rozwiązaniem ekologicznym?
Ogniwa fotowoltaiczne produkują przez bardzo długi okres energię z nieskończonego w ludzkiej skali źródła – promieniowania słonecznego. W przeciwieństwie do innych typów elektrowni nie wymagają dostarczenia paliw kopalnych, nie emitują spalin i nie powodują hałasu. Mają znikomy wpływ na faunę i florę w okolicy. W razie potrzeby są łatwe w demontażu i wykorzystują surowce możliwe do przetworzenia ponownie.

Kto ponosi koszty związane z przyłączeniem mojej instalacji do sieci?
Właściciele mikroinstalacji zwolnieni są z opłat przyłączeniowych. Koszt montażu licznika dwukierunkowego oraz zabezpieczeń leży po stronie operatora. Właściciele mikroinstalacji Prosumenckiej zwolnieni będą również z obowiązku prowadzenia działalności gospodarczej. Osoby, które będą chciały przyłączyć instalację o mocy mniejszej niż wydane uprzednio warunki przyłącza, zobowiązane będą jedynie zgłosić ten fakt operatorowi.

Czy operator sieci energetycznej ma obowiązek przyłączyć moją minielektrownię słoneczną?
Tak. Operator ma taki obowiązek. Tutaj: przyłączenie mikroinstalacji znajdziesz informacje dotyczące procesu przyłączenia oraz dokumentów jakie trzeba wypełnić w celu podłączenia tej instalacji.

Jaka jest różnica pomiędzy mocą przyłączeniową, a zużyciem energii w domu?
Należy rozróżnić moc przyłączeniową od ilości zużywanej energii w skali roku. Jeżeli Twoje rachunki za energię elektryczną wynoszą około 200 zł miesięcznie to zużycie energii przez Twoje gospodarstwo domowe jest na poziomie około 330 kWh miesięcznie co w skali rocznej daje zużycie na poziomie około 4 MWh. To właśnie do wielkości zużycia energii w skali roku dobieramy system fotowoltaiczny. Standardowa moc przyłączeniowa dla domu jednorodzinnego wynosi 13 kW, jednak to nie ona decyduje o wysokości płaconych rachunków. Określa ona ile maksymalnie odbiorników (np. żelazko, piekarnik, pralka) możemy włączyć równocześnie. Instalacja fotowoltaiczna o mocy 4,32 kW pokrywa średnie zapotrzebowanie roczne 4 MWh gdyż każdy zainstalowany 1 kW mocy produkuje w skali roku 950 kWh, co dla systemu o mocy 4,32 kW daje produkcję w skali roku na poziomie 4,1 MWh.

Czy fotowoltaika to to samo co kolektory słoneczne (solary)?
Panele fotowoltaiczne i kolektory słoneczne to dwa różne urządzenia. Oba korzystają z energii słonecznej. Panele fotowoltaiczne służą jednak do produkcji prądu, czyli zamieniają energię promieniowania słonecznego (konwersję) na energię elektryczną. Kolektor natomiast używa energii słonecznej (ciepła) do podgrzania płynu (np. wody). Mimo, że panele fotowoltaiczne mogą wyglądać podobnie do kolektorów, ich przeznaczenie jest odmienne.

Jaki wpływ ma pogoda na efektywność pracy paneli i kolektorów?
Fotowoltaika podobnie jak kolektory bardzo dobrze działa w bezchmurne dni przy temperaturze 25°C. Ale czy efektywność paneli fotowoltaicznych w różnych warunkach pogodowych jest taka sama jak kolektorów słonecznych? Sprawność urządzeń spada wraz zachmurzeniem, ale nawet przy pełnym zachmurzeniu nie osiąga wartości zerowej. Jednocześnie w temperaturach bardzo wysokich ogniwo fotowoltaiczne nie osiąga lepszych wyników niż w temperaturze do jakiej zostało zaprojektowane. Porównując z kolektorami słonecznymi (solarami), efektywność paneli w różnych warunkach pogodowych plasuje się pomiędzy efektywnością kolektorów płaskich, a próżniowych.

Czy mogę jednocześnie korzystać z fotowoltaiki i kolektorów słonecznych?
Tak, oczywiście. Oba urządzenia muszą być jedynie wystawione na działanie promieni słonecznych, toteż konieczne jest ustawienie ich tak aby nie zasłaniały sobie wzajemnie słońca. Jeśli jednak dysponujesz odpowiednią powierzchnią, możesz zainstalować obie instalacje korzystające z energii słońca. W żaden sposób nie przeszkadzają one sobie wzajemnie.

Jaką powierzchnię dachu zajmuje Moduł Solarny oraz Moduł Fotowoltaiczny?
Wymagana, niezacieniona powierzchnia dachu do montażu Modułu Solarnego to min. 13 m2, do montażu Modułu Fotowoltaicznego min. 30 m2. Kąt nachylenia dachu powinien się zawierać w przedziale 25 - 60°, a optymalna orientacja paneli solarnych to kierunek południowy, ewentualnie południowo - zachodni, w ostateczności południowo - wschodni.

Ile energii wytworzy instalacja fotowoltaiczna?
W zależności od wielkości instalacji fotowoltaicznej ilość energii elektrycznej wyprodukowanej przez panele fotowoltaiczne będzie różna. Nie bez znaczenia jest też miejsce umieszczenia instalacji PV. Przyjmuje się, że panel skierowany na południe, mający 1 kWp wyprodukuje w ciągu roku ok. 900-1100 kWh energii elektrycznej. Produkcja energii jest większa latem przy pełnym słońcu, bez zacienienia paneli. Panele fotowoltaiczne zbudowane z krzemu działają najsprawniej w temperaturze ok. 25°C. Im niższa jest temperatura tym mniej fotonów dociera do ogniw, im wyższa temperatura tym moc paneli spada. Wiąże się to z przegrzaniem paneli i przy długotrwałej pracy w bardzo wysokiej temperaturze może dojść do spalenia ogniw fotowoltaicznych. W Polskich warunkach jest to zjawisko niespotykane - biorąc pod uwagę klimat, ale pojedyncze przypadki potwierdzają teorię związaną z przepaleniem. Wówczas należy pamiętać, że moduły fotowoltaiczne to połączone ze sobą ogniwa fotowoltaiczne. Wszystkie ogniwa połączone szeregowo i/lub równolegle tworzą całość. Gdy jedno ogniwo jest z jakiegoś powodu uszkodzone wpływa na moc całego panelu. W takiej sytuacji warto oddać do serwisu moduł aby wymienione zostało to jedno zużyte ogniwo, wtedy cała instalacja będzie mogła znów działać w 100%. Wracając do tematu temperatury to widać różnicę pracy paneli fotowoltaicznych podczas letnich dni. W Polsce przyjmuje się, że miesiącem, w którym produkcja energii będzie największa jest maj. W lipcu, gdy temperatura powietrza przekracza 30°C prowadzi do spadku sprawności i mniejszej produkcji energii elektrycznej. Warto też zwrócić uwagę czy panele nie są w cieniu lub nie są czymś przykryte. Tak jak w przypadku jednego uszkodzonego ogniwa tak samo podczas jednego zasłoniętego ogniwa (liściem, śniegiem) efekty pracy całej instalacji PV w obu przypadkach jest taki sam. Należy zadbać by miejsce montażu instalacji fotowoltaicznej nie było zacienione przez najbliższe drzewa czy budynki. Bądź co bądź przyjmując, że 4 osobowa rodzina zużywa rocznie ok. 2500-3500 kWh oznacza to, że należy zainwestować w instalację o mocy 3 kWp.

Jak wygląda serwis instalacji?
Instalacje fotowoltaiczne uchodzą za mało awaryjne i bezobsługowe. Gwarancja producenta na efektywność prądotwórczą systemów wynosi około 25 lat! Oczywiście czasem firmy w celu utrzymania gwarancji mogą wymagać corocznych przeglądów serwisowych. Koszt i zakres takiego przeglądu zazwyczaj ustalany jest indywidualnie.

Co w sytuacji gdy instalacja wytwarza więcej energii niż mogę zużyć?
To zależy od rodzaju instalacji. Możesz magazynować energię w akumulatorach lub przesyłać ją do sieci elektroenergetycznej w oparciu o obowiązujące przepisy ustawy OZE. W przypadku gdy instalacja nie jest podłączona do sieci elektroenergetycznej, a akumulator jest pełny, zadziała regulator ładowania, odłączając panele od akumulatora.

Jak wygląda obsługa fotowoltaiki?
Instalacja fotowoltaiczna jest wysoce zautomatyzowana. Produkcja energii elektrycznej i przesyłanie jej dalej za pośrednictwem inwertera odbywa się bezobsługowo. Instalacja jest wyposażona we własny system bezpieczeństwa i najlepiej po prostu pozwolić jej działać zgodnie z pierwotnym założeniem.

Czy fotowoltaika wymaga konserwacji?
Instalacja fotowoltaiczna nie wymaga stałej, ani cyklicznej konserwacji. Podobnie jak każde inne urządzenie elektryczne warto sprawdzić inwerter i akumulatory raz na kilka lat. Raczej nie powinny one wymagać interwencji użytkownika. Same panele nie wymagają konserwacji wcale.

Jak wpływa zacienienie instalacji na jej sprawność?
Instalacje fotowoltaiczne mogą uzyskiwać energię także przy częściowym wystawieniu na słońce. Korzystają z promieniowania odbitego i rozproszonego. Ich sprawność jednak znacznie wówczas spada. Optymalnie jest ustawić instalacje tak aby nie była zacieniona.

Czy system fotowoltaiczny działa w nocy?
Moduły fotowoltaiczne nie pracują w nocy.

Jaki jest wpływ śniegu deszczu na pracę modułów?
Moduły całkowicie pokryte śniegiem nie produkują energii istnieje jednak możliwość takiego ułożenia modułów na dachu, aby częściowo zakryte śniegiem moduły nagrzały się i roztopiły zalegający śnieg. Warty podkreślenia jest fakt, że w miesiącach zimowych takich jak grudzień lub styczeń instalacja produkuje jedynie 1⁄4 energii w porównaniu do miesięcy letnich (maj-sierpień). Dlatego też śnieg zalegający nawet przez dwa miesiące (od początku grudnia do końca stycznia) spowoduje spadek produkcji energii jedynie o 6% w skali całego roku. Moduły nie wymagają dodatkowego czyszczenia w trakcie roku, gdyż opady deszczu w sposób naturalny usuwają zanieczyszczenia. W przypadku zachmurzenia moduły amorficzne i polikrystaliczne wykorzystywane w instalacjach PV wykorzystują ok. 25% swojej mocy.

Jak długo trwa założenie instalacji fotowoltaicznej?
Instalacja przeznaczona dla domu jednorodzinnego powinna zostać założona w ciągu 1-3 dni. Wyjątkowo złe warunki pogodowe lub nietypowa konstrukcja struktury na której mają być umieszczone panele może wydłużyć czas pracy.

Czy kąt i położenie dachu mają znaczenie?
Tak. Jako, że przebywamy na półkuli północnej, panele słoneczne powinny zostać skierowane na południe z możliwym odchyleniem najwyżej kilkunastu stopni. Optymalnie jeśli panele będą pochylone pod kątem 35° (od 30° do 60°). Jeśli powierzchnia dachu skierowana jest w złą stronę, lub pod nieodpowiednim kątem, konieczne będzie zastosowanie dodatkowych wysięgników. Nieznacznie wzrosną więc koszty instalacji, a efekt wizualny może być gorszy.

Gdzie mogę zamontować panele fotowoltaiczne?
Wszędzie gdzie będą wystawione na działanie promieni słonecznych. Optymalny jest dach skierowany na południe, nachylony pod kątem 35°. Panele mogą być instalowane na własnych wysięgnikach, ogrodzeniach i innych strukturach. Instalacja paneli bezpośrednio na gruncie jest mniej opłacalna i z reguły niezasadna.

Jakie istnieją rodzaje inwerterów wykorzystywanych w instalacjach fotowoltaicznych?
W zależności od przeznaczenia instalacji montowane są dwa typy inwerterów.

 

 • Inwertery wyspowe mogą być wykorzystywane do zasilania urządzeń wewnątrz budynku i ładowania akumulatorów, ale nie pozwalają na podłączenie instalacji do sieci elektroenergetycznej.

 • Inwertery sieciowe są dostosowane do przesyłania energii do sieci elektroenergetycznej.

 

Inwertery można tez podzielić ze względu na rozmiar. Mikroinwertery są podłączone tylko do jednego panelu fotowoltaicznego. W domach jednorodzinnych najczęściej używane są inwertery stringowe (łączące), które mogą obsługiwać kilka-kilkanaście paneli. Inwertery centralne (centrale) wykorzystywane są tylko w dużych farmach słonecznych.

Jakie są elementy instalacji fotowoltaicznej?
Najważniejszym elementem instalacji fotowoltaicznej są panele fotowoltaiczne, składające się z wielu ogniw słonecznych. W zależności od instalacji czy korzystamy z typu "on-grid" czy "off-grid" elementy instalacji są różne. W obu instalacjach oprócz paneli potrzebny jest inwerter, który wyprodukowany prąd stały zmienia nam na prąd zmienny (230V), który można bezpośrednio przesyłać do sieci elektroenergetycznej lub może być połączony z instalacją wewnątrz budynku i wykorzystywany do użytku własnego. W przypadku instalacji "on-grid" potrzebne są przyłączenia do sieci elektroenergetycznej oraz liczniki produkcji prądu i zużycia prądu. Natomiast w przypadku instalacji typu "off-grid" potrzebny jest akumulator oraz pracujący z nim regulator ładowania.

Jaki jest koszt założenia instalacji?
Koszt założenia instalacji waha się znacznie w zależności od wybranych paneli fotowoltaicznych, zapotrzebowania na energię czy trudności założenia. Można przyjąć, że typowa rodzina potrzebuje ok. 4000 kWh rocznie. Chcąc produkować tyle energii z paneli słonecznych należy przygotować się na wydatek ok. 20 000 do 40 000 zł.

Jaki rozmiar instalacji jest dla Ciebie właściwy?
Pojedynczy panel fotowoltaiczny ma zazwyczaj ok. 1-1,8 m2 i moc nominalną 200 - 300 Wat. By zapewnić energię elektryczną dla domu jednorodzinnego potrzeba kilkanaście takich paneli. Szczegółowe obliczenie powierzchni warto oprzeć o: zużycie prądu i moc paneli, na które chcesz się zdecydować.

Jakie istnieją rodzaje instalacji fotowoltaicznych?
Wyprodukowaną w panelach energię możemy w całości zużywać na potrzeby własne, gromadząc nadwyżki w akumulatorach lub pominąć magazyny energii, przyłączyć instalację do sieci elektroenergetycznej i odsprzedawać nadmiar wyprodukowanej i niezużytej energii elektrycznej. Właśnie ze względu na sposób wykorzystywana energii elektrycznej wyprodukowanej przez zestaw paneli wyróżnia się dwa typy instalacji PV:

A. On-grid

System fotowoltaiczny zamienia pozyskiwaną energię słoneczną na energię elektryczną. Energia ta z kolei przekazywana jest bezpośrednio do sieci elektroenergetycznej. Pozwala na to, aby system fotowoltaiczny zarabiał sam na siebie.

 • panel fotowoltaiczny,

 • inwerter (falownik),

 • licznik produkcji prądu,

 • licznik zużycia prądu,

 • przyłączenia do sieci,

 • zabezpieczenia.

 

B. Off-grid

Systemy off-grid to systemy fotowoltaiczne niepodłączone do publicznej sieci elektroenergetycznej. Generowana przez panele fotowoltaiczne energia elektryczna jest magazynowana w odpowiednich akumulatorach. I właśnie zastosowaniem akumulatorów jako nośników energii odróżnia ten system od systemu on-grid, gdzie energia częściowo lub całkowicie jest przekazywana do sieci elektroenergetycznej. Rozwiązanie to sprawdza się w odizolowanych obszarach kraju lub wszędzie tam, gdzie podłączenie do sieci jest nieuzasadnione ekonomicznie. Również tam, gdzie tradycyjne zasilanie w energię elektryczną jest mało wydajne, niestabilne lub nawet niemożliwe. Dla tych sytuacji systemy off-grid to idealne rozwiązanie.

Moduły fotowoltaiczne magazynują wytworzoną energię w akumulatorach w celu jej późniejszego wykorzystania. Ze zmagazynowanej energii można skorzystać w dowolnym czasie, a nawet miejscu.


Instalacja PV składa się z następujących elementów:

 • panel fotowoltaiczny,

 • inwerter (falownik),

 • regulator ładowania,

 • akumulator,

 • obciążenie,

 • zabezpieczenia.

Jak jest zbudowany panel fotowoltaiczny?
Każdy moduł składa się z ogniw krzemowych połączonych szeregowo i/lub równolegle. Od góry i od dołu moduły są zalaminowane przezroczystą folią, dzięki czemu ogniwa pozostają w próżni. Przed uszkodzeniami mechanicznymi moduł chroni hartowana szyba o grubości 3,2 lub 4mm. Szyba ta zmniejsza także ilość odbitego promieniowania słonecznego, ograniczając straty energii, które powodują zmniejszenie uzyskanej przez moduł PV mocy. W ograniczeniu tych strat pomocne jest również wypolerowanie powierzchni szkła. W celu zmniejszenia odbicia światła pokrywa się je warstwą przeciwodblaskową lub stosuje się teksturowanie powierzchni.

Od dołu modułu szczelność zapewnia specjalna folia typu „backsheet”. Do usztywnienia całej konstrukcji służy rama aluminiowa. Kolejnym elementem jest puszka przyłączeniowa, z której wychodzą dwa kable zakończone wtyczkami łączące moduły w szeregi. W tej puszce znajdują się diody bocznikujące („by passy”). Ich zadaniem jest nie dopuszczenie do przegrzania panelu, w przypadku wystąpienia zacienienia oraz nie dopuszczenie do znaczącego obniżenia ilości wytwarzanej energii elektrycznej. Niektóre puszki posiadają specjalny rozłącznik, który rozłączy szereg lub pojedynczy moduł w razie awarii.

Ogniwa CIGS
Ogniwa CIGS wykonane z mieszaniny półprzewodników takich jak miedz, ind, gal, selen tzw. CIGS. W tej technologii bardzo często cały moduł zbudowany jest z jednego ogniwa a jego sprawność wynosi 12-14%. W przypadku ogniw opartych o CIGS możliwa jest produkcja metodą przemysłowego druku, który jest bardzo tanim i wydajnym sposobem produkcji ogniw.

Ogniwa CDTE
Ogniwa CdTe wykonane z wykorzystaniem półprzewodnikowego tellurku kadmu CdTe. W tej technologii zazwyczaj cały moduł zbudowany jest z jednego ogniwa a jego sprawność wynosi 10-12%. Z uwagi na bardzo niskie zużycie półprzewodnika ogniwa oparte o tellurek kadmu charakteryzują się dobrym stosunkiem ceny do mocy.

Ogniwa amorficzne
Ogniwa amorficzne wykonane z amorficznego, bezpostaciowego niewykrystalizowanego krzemu. Mają bardziej matowy, bordowy lub brązowy kolor i brak widocznych kryształów krzemu. Charakteryzują się niską sprawnością w przedziale 6-10% oraz niską ceną.

Ogniwa polikrystaliczne
Ogniwa polikrystaliczne robione są z wykrystalizowanego krzemu. Wytwarza się je w procesie odlewania, krzepnięcia kierunkowego lub techniki wzrostu wstęgowego. Wewnątrz struktury ogniwa polikrystalicznego występuje pionowy przepływ ładunku, przez co może być porównywalne z połączeniem większej ilości ogniw monokrystalicznych połączonych równolegle. Mają niższą sprawność energetyczną i są tańsze w produkcji niż ogniwa monokrystaliczne. Charakteryzują się sprawnością w przedziale 14-18%. Technologia polikrystaliczna stosowana jest przy produkcji modułów o wyższych mocach – powyżej 200 W na jeden panel. W przeciwieństwie do paneli monokrystalicznych ogniwa są w kształcie prostokątnym, co powoduje, że pokrywają one powierzchnię panelu w 100%. Ogniwa polikrystaliczne są bardzo odporne na czynniki zewnętrzne i łatwo dostępne na rynku.

Ogniwa monokrystaliczne
Ogniwa monokrystaliczne wykonane są z jednego dużego kryształu krzemu i są dość drogie. Wyróżniają się ciemnym, niemal czarnym kolorem. Charakteryzuje się wysoką sprawnością zazwyczaj 18-22%. Tego rodzaju ogniwa stosowane są zazwyczaj przy mocach 150 – 180 W na jeden panel. Ogniwa monokrystaliczne mają kształt wielokątów (najczęściej ośmiokątów) co powoduje, że nie pokrywają powierzchni panelu w 100%. Ogniwa tego typu mają wysoką sprawność energetyczną i są drogie ze względu na wysoką jakość materiału półprzewodnikowego koniecznego do ich wytwarzania. Oddawana do odbiorników moc użyteczna wytworzona przez ogniwo zmniejsza się wraz z temperaturą. Moc ogniwa PV zależy od gęstości strumienia padającego promieniowania słonecznego.

Czy fotowoltaika jest odporna na warunki atmosferyczne?
Tak. Panele zostały zaprojektowane by wytrzymywać burze, gradobicia, czy temperatury -30°C. Mają większą odporność na warunki atmosferyczne niż nowoczesne okna, czy drewniane budynki.

Jak działa instalacja fotowoltaiczna?
Panele fotowoltaiczne zamieniają energię promieniowania słonecznego w energię elektryczną. Wytworzony w fotowoltaice prąd stały przepływa przez inwerter (falownik) i zostaje przekształcony w prąd przemienny, czyli dokładnie taki jaki mamy w gniazdkach (230V). Uzyskaną energię elektryczną można zużywać na bieżąco, magazynować albo sprzedawać - w zależności od rodzaju instalacji fotowoltaicznej.

Z jakich elementów składa się zestaw fotowoltaiczny?
Zestaw instalacji fotowoltaicznej, który jest źródłem energii odnawialnej, składa się z paneli fotowoltaicznych - zbudowanych z ogniw fotowoltaicznych, które wykorzystują energię słoneczną do produkcji energii elektrycznej inwertera (falownika) - zmieniającego prąd stały na prąd zmienny liczników zużycia i produkcji energii okablowania akumulatora wraz z regulatorem ładowania - w zależności od tego czy jest to instalacja niezależna (off-grid - wyspowa) czy przyłączona do sieci elektroenergetycznej (on-grid).

Jak działają panele fotowoltaiczne?
Zasada działania paneli fotowoltaicznych polega na tym, że ogniwa fotowoltaicze, z których składają się panele, zamieniają energię słoneczną w energię elektryczną. W tym celu foton (czyli minimalna jednostka światła) pada na płytkę krzemową, z której zbudowane jest ogniwo fotowoltaiczne. Jednostka światła jest pochłaniana przez ten krzem i wybija elektron ze swojej pozycji zmuszając go do ruchu. Ten ruch to właśnie przepływ prądu elektrycznego. Dzięki zastosowaniu złącza półprzewodnikowego typu p-n (złącze dwóch półprzewodników niesamoistnych o różnych typach przewodnictwa: p i n.) możliwe jest połączenie tego procesu z obiegiem elektronów w sieci energetycznej. Energia świetlna zostaje przekształcona na elektryczną. Panele fotowoltaiczne produkują prąd stały, czyli jeżeli chcemy korzystać z energii elektrycznej musimy zainstalować falownik (inwerter), który zmieni prąd stały paneli fotowoltaicznych na prąd zmienny.

Jakie istnieją rodzaje ogniw fotowoltaicznych?

Ustawa o Odnawialnych Źródłach Energii

Zalety i wady fotowoltaiki

Przyłączenie instalacji fotowoltaicznej do sieci

Fotowoltaika a kolektory słoneczne

Użytkowanie fotowoltaiki / eksploatacja

Montaż instalacji fotowoltaicznej

Wybór instalacji fotowoltaicznej

Budowa i wytrzymałość paneli fotowoltaicznych

Zasada działania instalacji fotowoltaicznej

Najczęściej zadawane przez Państwa pytania

OZE TECHNIK

FOTOWOLTAIKA

Instalacje dla domu

Zaprojektujemy, przygotujemy i zamontujemy instalację dostosowaną do Twojego domu!

FOTOWOLTAIKA

Instalacje dla firm

Oferujemy wysokiej klasy instalacje fotowoltaiczne dla firm oraz instytucji.

FOTOWOLTAIKA

Instalacje dla rolnictwa

Oszczędzaj i bądź ekologiczny! Posiadamy specjalną ofertę dostosowaną do potrzeb rolników.

FOTOWOLTAIKA

Z gwarancją uzysku

Na każdą naszą instalację dajemy gwarancję uzysku na poziomie 95% mocny znamionowej instalacji!

Serwis OZE

Gwarancją jakości

Podczas realizacji naszych usług montażowych oraz serwisu nie korzystamy z pomocy podwykonawców!